دقت در طراحی و ساخت فالب ها یک امر لازم جهت تولید می باشد که تمام این موارد به توانمندی نیروی کارشناس متخصص بر می گردد. با استفاده از نرم افزارهای جدید که به کاهش زمان و هزینه کمک می کنند مانند CAD/CAM و... ما قابلیت شبیه سازی تمام مراحل قالبسازی در کامپیوتر قبل از ساخت را ایجاد نمودیم.

   ساخت قالب ها با کمک مدرنترین ماشین آلات قالبسازی که در کارگاه قالبسازی خود موجود می باشد، به انجام رسانده و در نهایت قالب ها به طور کامل قبل از عملیات تولید انبوه، تست می گردند.

 
All Right Reserved :