بکارگیری تکنولوژی طراحی مدرن و تجهیزات دقیق یکی از وجوه سیاست کیفی ما می باشد.

برای دسترسی به چنین شرایطی، از نرم افزارهای شبیه ساز که ما را قادر می سازد به حداکثر بهره وری و خلاقیت برسیم استفاده می نماییم. این یک فرایند ثابت دایمی از مرحله اولیه بررسی مهندسی قطعات تا تولید انبوه می باشد.

در واحد طراحی شرکت IFCO در مرحله اول مدل solid از قطعه فورج در کامپیوتر تهیه شده، سپس مدل مذکور جهت تحلیل FEM و شبیه سازی آماده شده و به این شکل امکان مشاهده و بهینه کردن فرایند فورج و اصلاح مداوم آن حاصل می شود.

 

ما قالب ها را به کمک CAD/CAM طراحی و شبیه سازی کرده و پارامترهای طراحی را بوسیله بهینه کردن فشار بر قالب هم آهنگ می سازیم. جریان مواد و هرگونه عیب در هنگام انجام عملیات بوسیله شبیه سازی کامپیوتری قابل تشخیص می شود.

سرانجام فرایند طراحی، رسیدن به مدل نهایی، شبیه سازی و تولید به کمک CNC باعث می شود که قالب های با کیفیت بالا تولید گردد.

 

   
All Right Reserved :