دریافت فایل پرسشنامه درخواست استخدام:       پرسشنامه درخواست استخدام

 

 

نام :
نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره شناسنامه :
محل تولد :
تاریخ تولد :
جنسیت :
وضعیت تاهل :
وضعیت نظام وظیفه :
استان :
شهر :
نشانی :
تلفن :
موبایل :
پست الکترونیک :
مقطع تحصیلی :
رشته تحصیلی :
سوابق کاری (توضیح مختصر) :
فایل رزومه :
 
متن تصویر امنیتی :
 
 
All Right Reserved :